tirsdag 3. juni 2008

Kristine Tagged Me

Kristine tagged me with a book challenge. The rules of the game get posted at the beginning.
"pick up the nearest book
-open on page 123-find the fifth sentence
-post the next three sentences......
-tag five people,and acknowledge who tagged you"

Boken jeg hadde nærmest skrivepulten var "Medisinsk ordbok"(huffa meg!)

Setning nr. 5 på side 123 lyder som føler:
"Hepatoblastom, malign leversvulst hos barn, utviklet fra føtalt vev."
Så følger de neste tre setningene: "Hepatocytt, levercelle. Hepatocyttene utgjør det spesifikke levervevet og står for alle leverens funksjoner. De ligger i rekker som stråler ut fra sentrum i en liten leverlapp."

Så har vi lært noe i dag også:)

1 kommentarer:

Kristine 4. juni 2008 kl. 12:49  

Ha ha Camilla! ;) Litt av en bok! Håper du kommer deg igjennom den;)